OECD

« Sözlük Dizinine Dön

Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı. Demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 36 üye ülkede küreselleşmenin fırsatlarından yararlanmak, getirdiği sorunlara çözüm aramak üzere birlikte hareket ettikleri işbirliği örgütü. Üye ülkelerde istihdamın artırılmasına ve istikrarlı iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, azgelişmiş ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak, dünya ticaretinin karşılıklı gelişmesini sağlamak, dünya ekonomisi ve ülke ekonomilerinin gelişmelerini izleyerek bu konularla ilgili yayınlar yapmak gibi amaçlarla, 1961’de Avrupa İktisadî İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) yerine kurulmuş olan, SSCB’nin dağılmasından sonra yeni üyelerin katılımıyla bugünkü 36 üyeye ulaşmış olan OECD’ye üye olan ülkeler şunlardır: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkiye, Y. Zelanda, Yunanistan.

İngilizcesi:
OECD
« Sözlük Dizinine Dön