öğreti

« Sözlük Dizinine Dön

Doktrin. 1. Bir düşünürün veya siyasi liderin belirli bir konuda ileri sürüp savunduğu, benzerlerinden ayırt edilebilecek, kendine özgü özellikler taşıyan kuramsal çözümleme veya siyasal önerilerden oluşan sistem. 2. Bir konuyu açıklığa kavuşturma veya yorumlama amacı güden sistematik bilgiler bütünü.

« Sözlük Dizinine Dön