okul

« Sözlük Dizinine Dön

1. Resmi niteliği olan ve üst makamlar tarafından onaylanan bir müfredatı yürütmek üzere profesyonel eğitimcilerin istihdam edildiği eğitim-öğretim kurumu. 2. Belirli bir düşüncenin geliştirildiği entelektüel ortam. Belirli bir konuda benzer düşünceleri paylaşan aydınlar, entelektüeller ya da düşünürlerin ileri sürdüğü görüş, tez ve teoriler bütünü.

İngilizcesi:
school
« Sözlük Dizinine Dön