Okun yasası

« Sözlük Dizinine Dön

A. Okun tarafından ileri sürülen ve bir ekonomideki işsizlik oranıyla reel ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki kuran yasa. Buna göre bir ekonomideki işsizlik oranı, doğal işsizlik oranı üzerinde yüzde 1’lik bir artış gösterirse, bu reel GSYH’da yaklaşık yüzde 2’lik bir ilave azalışa neden olacaktır. Tersinden söylenirse, reel GSYH büyüme hızı trend (uzun dönem ortalama) büyüme hızının 2 yüzde puan üzerine çıktığında, işsizlik 1 yüzde puan azalacaktır.

İngilizcesi:
Okun’s law
« Sözlük Dizinine Dön