ölçek

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir veri kümesini nicel veya nitel açıdan sınıflandırmak yahut ölçmek için oluşturulan ölçü birimi, ya da ölçü aracı. Büyüklük, küçüklük veya eşitlik ilişkisi göstermeyen fakat birden fazla kategori oluşturarak nesneleri sınıflandırmak için kullanılan ölçeğe adlayıcı ölçek; büyüklük, küçüklük veya eşitlik ilişkisi gösteren bir sıralama niteliği taşıyan ölçeğe sırasal ölçek; nesne veya özellikler arasında yapılan sıralamadaki aralıkların eşitliğini gösteren ölçeğe aralıklı ölçek; başlangıç noktası sıfır olduğu için ölçülen değerler arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaya imkan tanıyan ölçeğe de oranlı ölçek denir. Bu çerçevede, insanları bildikleri dillere göre sınıflandırırken adlayıcı ölçek, bir basketbol takımındaki oyuncuları boylarına göre sıralarken sırasal ölçek, hava sıcaklığını ölçmek amacıyla termometre kullanırken aralıklı ölçek ve ağırlık veya uzunluk ölçülürken de oranlı ölçek kullanılmaktadır.

İngilizcesi:
scale
« Sözlük Dizinine Dön