oligarşi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Geniş halk kitlelerinin, küçük bir azınlığın yahut belirli bir sınıfın egemenliği ve denetimi altında tutulduğu yönetim şekli. 2. İktidarın, zenginlik, askeri güç veya sosyal statü gibi ortak bir paydası olan küçük, ancak nüfuzlu bir azınlığın tekelinde bulunduğu yönetim biçimi. 3. İktidar gücünün küçük bir grup tarafından kullanıldığı yönetim biçimi. Küçük grubun niteliğine göre oligarşik yönetim farklı adlar alır. Ayrıcalıklı bir soylular sınıfının yönetimine aristokrasi; eğitilmiş yetenekli bir grubun ya da ahlâken üstün olduğu varsayılan bir ekibin yönetimine meritokrasi; zengin bir grubun yönetimine plütokrasi; askeri elitlerin yönetimine cunta yönetimi; askerlerin perde arkasından karar alma sistemini kontrol ettikleri ve temel kararlarda belirleyici oldukları sisteme askeri vesayet sistemi; teknik konularda uzman bir grubun yönetimine de teknokrasi denir. bkz. Liyakat sistemi.

İngilizcesi:
oligarchy
« Sözlük Dizinine Dön