olumlayıcı eylem

« Sözlük Dizinine Dön

Çalışma hayatında, eğitim kurumlarında ve siyasal organizasyonlarda kadınların veya ırk, etnik köken, dini inanç, dil farklılığı gibi nedenlerle azınlık konumunda olan kişi veya grupların durumlarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler.

İngilizcesi:
affirmative action
« Sözlük Dizinine Dön