oluşumculuk

« Sözlük Dizinine Dön

Bütüncülük. İndirgemeci yaklaşımlara karşı ileri sürülen ve karmaşık sistemlerin, onları oluşturan daha basit sistemlerde olmayan özellikler taşıyabileceğini, bu yüzden her zaman bütünün onu oluşturan parçalara indirgenemeyeceğini, onların özelliklerine dayalı olarak tahmin edilemeyebileceğini ileri süren yaklaşım. Örn. Canlı hücreler, onları oluşturan atom ve moleküllerde olmayan özellikler taşırlar. Aynı şekilde beynin düşünme özelliği, onu oluşturan sinirlerde yoktur; bilinç ve irade, onları oluşturan bilgi, malûmat, hissiyat gibi alt bileşenlerde bulunmayan özellikler gösterir.

İngilizcesi:
emergentism
« Sözlük Dizinine Dön