önkabul

« Sözlük Dizinine Dön

Akıl yürütme ve çıkarım sürecinde, bütün çıkarım sonuçlarının dayandırıldığı, doğru veya yanlışlıkları tartışılabilir temel önermelerden her biri.

İngilizcesi:
presupposition
« Sözlük Dizinine Dön