ontoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Varlıkbilim. Varlığın ve varoluşun niteliği, yapısı, ortaya çıkışı ve değişimini, değişik toplumlarda ve zamanlarda ortaya çıkan farklı varlık kavrayışlarını karşılaştırmalı olarak incelemeyi konu edinen disiplin.

İngilizcesi:
ontology
« Sözlük Dizinine Dön