ontolojik monizm

« Sözlük Dizinine Dön

Varlıkbilimsel tekçilik. Bütün varlıkların çoklu görüntüsünün, aslında tek bir özün değişik biçimlerde ve düzeylerde yansımasından kaynaklandığını, esasen varlığın tek bir özden kaynaklandığını veya son tahlilde tek bir öze indirgenebileceğini savunan felsefi görüş.

İngilizcesi:
ontological monism
« Sözlük Dizinine Dön