optimum

« Sözlük Dizinine Dön

Amaca en uygun. Belirlenen bir amaca ulaşabilmek için bir değişkenin alabileceği en iyi değer. Optimum, hedeflenen şeye göre bazen maksimum (örn. kâr maksimizasyonu), bazen minimum (örn. maliyet minimizasyonu), bazen de maksimum ile minimumun belirli bir bileşimine eşit olabilir.

İngilizcesi:
optimum
« Sözlük Dizinine Dön