örgüt kültürü

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir örgüt içindeki birimlerin davranışlarını yönlendiren veya biçimlendiren, daha çok o örgütü değerlendiren ayırıcı nitelikteki inanç, kural ve anlayışların ortak adı. 2. Bir örgüt içinde işlerin nasıl yapılacağı, ast-üst ilişkileri ve örgüt dışındakilerle ilişkiler konularında oluşan kural ve değerler.

İngilizcesi:
organizational culture
« Sözlük Dizinine Dön