örgüt

« Sözlük Dizinine Dön

Organizasyon. Teşkilat. Belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulmuş bir yapı içerisinde bir arada çalışan insan topluluğu. Amaç, görev ve sorumlulukların yazılı olarak belirlendiği işbölümü ve görevlerin yerine getirilmesinde yaptırımın söz konusu olduğu örgüte formel örgüt; kendiliğinden gelişen ilişkiler sonucu oluşan, katı işbölümü içermeyen, karşılıklı güvene dayalı ve sözlü kurallarla çalışan örgüte de informel örgüt denir.

« Sözlük Dizinine Dön