örneklem dağılımı

« Sözlük Dizinine Dön

Örneklemeyle seçilen verilerden elde edilen bilgilerin istatistiksel araştırmanın konu aldığı evrenin bütününü bağlayıcı nitelikte olup olmadığını tespit etmek için kullanılan, belirli istatistik kurallarına uygun olarak örneklerin evren içindeki dağılım durumu.

İngilizcesi:
sampling distribution
« Sözlük Dizinine Dön