ortak düzlem

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlayan, hem varlık, hem de bilgi düzeyinde, bir kısmını diğer varlık ve insanlarla ilişkilerinden önce de kullandıkları doğruluk, iyilik, çelişmezlik, anlamlılık, tutarlılık.. gibi kategoriler ve bu kategorilerin içinde yer aldığı süreçlerin kesişim kümesi. İnsan tanımını ortaya çıkaran ortak payda.

İngilizcesi:
common ground
« Sözlük Dizinine Dön