örtük bilgi

« Sözlük Dizinine Dön

Sezgi, beden dili, estetik, liderlik gibi alanlarda daha çok görülmekle birlikte, az veya çok her alanda var olan, ama bir kişiden diğerine söz, yazı veya görüntü yoluyla aktarılamayan, daha çok kişiye özgü olan veya uygulama ve kişisel etkileşimle öğrenilebilen bir bilgi türü.

İngilizcesi:
tacit knowledge
« Sözlük Dizinine Dön