örtülü ödenek

« Sözlük Dizinine Dön

Genel bütçede yer alan, devletin güvenliği ve gizli çıkarları için harcanmak üzere ayrılan ve herhangi bir denetime tabi olmayan ödenek. Harcama yeri gizli tutulan ve yasama organının doğrudan denetimine tabi olmayan ödenek. Başbakanlık bütçesi içerisinde yer alan örtülü ödenek; gizli istihbarat ve savunma hizmetleri, devletin yüksek çıkarları ve güvenliği ile sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda olağan dışı hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

İngilizcesi:
hidden appropriantion
« Sözlük Dizinine Dön