otomasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Sanayi toplumlarında, diğer işlevlerinin yanı sıra, insanın üretim sürecindeki denetim işlevinin de makinelere devredilmesi ile meydana gelen seri üretim.

İngilizcesi:
automation
« Sözlük Dizinine Dön