otoriter sistem

« Sözlük Dizinine Dön

Siyasal liderlerin seçimle başına gelmediği ve halkın yöneticileri değiştirme hakkının bulunmadığı siyasal sistem. Dediğim dedikçi, eleştiriye kapalı bir yöneticinin emir ve talimatlarına herkesin uymasının beklendiği, dayatmacı sistem. bkz. demokrasi.

İngilizcesi:
authoritarian system
« Sözlük Dizinine Dön