özcülük

« Sözlük Dizinine Dön

Bilgi faaliyetlerinin gerçek amacının nesnelerin doğalarının veya özlerinin bilinmesi olduğunu kabul eden yaklaşım. Realiteyi belirli özlere indirgeyerek açıklama temeline dayalı felsefi görüş.

« Sözlük Dizinine Dön