özel sektör

« Sözlük Dizinine Dön

Devlet veya kamusal otoritenin dışında kişilerin üretim, tüketim ve mübadele faaliyetleri. bkz. kamu sektörü.

İngilizcesi:
private sector
« Sözlük Dizinine Dön