pasifler

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ticari işletmenin sahip olduğu kaynaklar ile üzerine aldığı yükümlülüklerin tümü. Bilançonun sağ tarafında yer alan pasifler yabancı kaynaklar ve özkaynaklar olmak üzere iki ana grupta toplanır. Yabancı kaynaklar, kısa vadeli borçlar (bilanço tarihini izleyen bir yıl içinde ödenmesi gereken yükümlülükler) ile orta ve uzun vadeli borçlar (vadesi bir yılı aşan yükümlülükler)’dan oluşur. Özkaynaklar ise işletmenin kendisine ait kaynaklar olup ödenmiş sermaye, kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, değer artış fonları ve dağıtılmamış kârlar gibi kalemlerden oluşur.

İngilizcesi:
liabilities
« Sözlük Dizinine Dön