piyasa araştırması

« Sözlük Dizinine Dön

Pazar araştırması. Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen zevkleri, tercihleri, değerleri, tutumlarını tespit etmek amacıyla yapılan gözlem, izleme, mülakat, odak grup veya derinlemesine mülakat gibi araştırmalar.

İngilizcesi:
market research
« Sözlük Dizinine Dön