piyasa başarısızlığı

« Sözlük Dizinine Dön

Bilgi ve işlem maliyetleri, dışsallıkların içselleştirilememesi, kamusal malların piyasa kurallarına uygun olarak üretilip tüketilememesi gibi nedenlerle, toplumun isteklerinin en iyi şekilde karşılanması amacına yönelik olarak kaynak tahsisinde piyasanın başarılı olamaması. Piyasa başarısızlığının 4 temel nedeni vardır: 1. Asimetrik bilgi, 2. Dışsallaıklar, 3. Piyasa/fiyat belirleme gücü (eksik rekabet), 4. Kamu malları. bkz. dışsallıklar, işlem maliyeti, bilgi maliyeti, asimetrik bilgi, kamu malları.

İngilizcesi:
market failure
« Sözlük Dizinine Dön