popülist politika

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. popülizm.

İngilizcesi:
populist policies
« Sözlük Dizinine Dön