POSDCORB

« Sözlük Dizinine Dön

Gulick ve Urwick isimli iki araştırmacının, yönetimin temel işlev ve görevlerini ifade için kullandıkları, İngilizce Planlama (Planning), Örgütleme (Organizing), Personel Yönetimi (Staffing), Yöneltme (Directing), Eşgüdüm (Coordinating), İletişim (Communicating), Belgeleme (Recording) ve Mali Yönetim (Budgeting) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan kısaltma. bkz. bilimsel işletme, klasik örgüt kuramı.

İngilizcesi:
POSDCORB
« Sözlük Dizinine Dön