postmateryalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Bireylerin maddi kazanımlardan ziyade sosyal eşitlik, yaşam kalitesi, çevrenin korunması, hayvan hakları, insan hakları, ayrımcılıkla mücadele, sosyal ve siyasal süreçlere katılım gibi değerlere yönelmesi.

İngilizcesi:
post-materialism
« Sözlük Dizinine Dön