pozitif ayrımcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir cinsiyet, yaş, meslek etnik veya dinsel grubu diğer kesimlerden ayırarak onlara başkalarında olmayan hak veya ayrıcalıkların verilmesi. bkz. ayrımcılık, olumsuz ayrımcılık.

İngilizcesi:
positive discrimination
« Sözlük Dizinine Dön