protokol

« Sözlük Dizinine Dön

1. Devletlerarası ilişkilerde uygulanan kurallar ve yazılı anlaşmalar. 2. Belirli taraflar arasında bir işin gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir anlaşmanın yapılması amacıyla hazırlanan tutanak; ön-anlaşma belgesi. 3. Bir devletin resmi hiyerarşik düzeni; törenlerde resmi şahısların yetki büyüklüğüne göre dizilişleri.

İngilizcesi:
protocol
« Sözlük Dizinine Dön