psikanaliz

« Sözlük Dizinine Dön

Psiko-analiz, psikolojik tahlil. 1. S. Freud tarafından 19. yüzyılın sonlarında ileri sürülen ve giderek yaygın kullanım alanı bulan; serbest çağrışım, telkin ve aktarım yöntemiyle nevrozların iyileştirilmesi temeline dayanan psikolojik tedavi yöntemi. bkz. Freudizm. 2. Bireylerin ruh dünyasının çözümlenmesi, kişinin ruhsal dengesini bozduğu düşünülen sapma ve saplantıların ortaya çıkarılması ve bunların tedavi edilmesine yönelik varsayımlar, teknikler ve yorumlar bütünü.

İngilizcesi:
psychoanalysis
« Sözlük Dizinine Dön