radikal feminizm

« Sözlük Dizinine Dön

Kadın sorununun çözümünün, ancak kadınların hem üretim hem de üreme mekanizmalarının denetimini ellerine almaları ve bu yolla androjen bir toplum kurmalarıyla mümkün olabileceğini savunan feminist görüş. Bunun sağlanabilmesi için bir kısım radikal feministler kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılığın en aza indirilmesi gerektiğini savunurken, bir kısmı da kadın sorununun çözümü için kadınların elindeki en önemli aracın biyolojik farklılıktan kaynaklanan kadınlıkları olduğunu, bu nedenle de kadınlığın öne çıkarılması ve kutsanmasıyla bu sorunların daha kolay aşılabileceğini ileri sürmektedirler. bkz. feminizm.

İngilizcesi:
radical feminism
« Sözlük Dizinine Dön