rasyonalite

« Sözlük Dizinine Dön

Ussallık. 1. Bir düşünce veya eylemin mantık kurallarına uygun olması ve genel deneyimle çelişmemesi. 2. Belirli bir amaca ulaşmak için, o amaca götürecek en uygun araçları kullanma.

İngilizcesi:
rationality
« Sözlük Dizinine Dön