rasyonel beklentiler

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanların beklentilerini ileriye dönük, önlerine bakarak ve gelecekte olacaklara ilişkin tahminlerde bulunarak oluşturdukları görüşü.

İngilizcesi:
rational expectations
« Sözlük Dizinine Dön