reel iş çevrimleri teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

İş çevrimlerinin ortaya çıkış nedenlerinin Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen ekollerin savunduğu gibi, piyasaların koordinasyon başarısızlıkları, eksik bilgi, maliyetli fiyat ayarlaması, dışsallıklar, fiyat ve ücret yapışkanlığı, iyimserlik veya karamsarlık dalgalarına ya da para veya hükümet politikalarının neden olduğu nominal şokların çevrimlerinin meydana gelişlerini açıklamakta yetersiz kaldıklarını, bu aksaklıkların tümünün giderildiği ve bütün iktisadi karar birimlerinin birer rasyonel ençoklaştırıcı olarak davrandıkları bir ortamda bile teknoloji ve verimlilik gibi reel faktörlerde meydana gelen değişmelerin çevrimlerini ortaya çıkarabileceğini savunan teori. bkz. iş çevrimleri, bilgi maliyeti, maliyetli fiyat ayarlaması, dışsallık, ücret yapışkanlığı, fiyat yapışkanlığı, yeni klasik iktisat, yeni Keynesyen iktisat.

İngilizcesi:
real business cycles theory
« Sözlük Dizinine Dön