reel politik

« Sözlük Dizinine Dön

Siyaset ile ahlâk arasında kesin bir ayırım olduğu varsayımına dayanarak, hükümet yahut devlet politikalarını ahlâkî kaygılardan arındırarak siyasal kararların gücün gereklerine göre ayarlanması gerektiğini ve yegane ölçünün başarı olduğunu ileri süren yaklaşım. bkz. Makyavelizm.

İngilizcesi:
real politics
« Sözlük Dizinine Dön