reeskont

« Sözlük Dizinine Dön

Mükerrer iskonto. İskonto edilmiş bir senedin yeniden iskonto ettirilmesi. Bir bankaya iskonto ettirilmiş olan bir ticari senedin bu banka tarafından başka bir bankaya tekrar iskonto ettirilmesi işlemi. Bankaların portföylerinde bulunan daha önce iskonto etmiş oldukları senetleri Merkez Bankası’na kırdırmak suretiyle söz konusu bankadan sağladıkları krediye reeskont kredisi; reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranına da reeskont oranı denir. Bu oran merkez bankalarının ekonominin yönlendirilmesinde, kredi hacminin genişletilip daraltılmasında kullandıkları politika araçlarından birisidir.

İngilizcesi:
rediscount
« Sözlük Dizinine Dön