refah

« Sözlük Dizinine Dön

Gönenç. Nesnel ve öznel şartları bakımından tek tek kişilerin veya birlikte yaşayan bir topluluğun, barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere, başlıca ihtiyaç ve isteklerini iyi düzeyde karşılayabilme durumu.

« Sözlük Dizinine Dön