referans çerçevesi

« Sözlük Dizinine Dön

Birey ya da grubun bilgi, deneyim ve kavrayışını içinde oluşturduğu ölçüt, standart ve kavram kümesi.

İngilizcesi:
frame of reference
« Sözlük Dizinine Dön