Ricardocu denklik teoremi

« Sözlük Dizinine Dön

Ricardo’nun Politik İktisat ve Vergilendirme İlkeleri Üzerine adlı meşhur kitabında öne sürdüğü ”hükümet harcamalarının vergilendirme veya borçlanmayla yapılmasının bir ülkeyi ne zenginleştireceği ne de fakirleştireceği” görüşünden hareketle, hükümet harcamalarının ne şekilde (borçlanarak mı, vergilerle mi, yoksa para basarak mı) finanse edildiğinin bir önemi olmadığını, bunun etkisinin her durumda aynı (yükselen maliyetler ve enflasyon) olduğunu ileri süren görüş.

İngilizcesi:
Ricardian equivalence theorem
« Sözlük Dizinine Dön