sağ

« Sözlük Dizinine Dön

Sol ile karşılaştırmalı olarak kullanılan ve mevcut yapının korunmasından yana eğilimli olan, değişime mesafeli duran siyasal ideolojileri ifade eden terim. bkz. sol.

« Sözlük Dizinine Dön