saltanat

« Sözlük Dizinine Dön

Sultanlık. Hanedanlık rejimi. İktidarın babadan oğula devredildiği, nesiller boyu aynı aileden gelen bireylerin siyasi liderliği yürüttüğü rejim.

İngilizcesi:
sultanate
« Sözlük Dizinine Dön