Şamanizm

« Sözlük Dizinine Dön

Doğaüstü bir güçle ilişki kurduğuna, ondan aldığı bilgilerle büyücülük ve kahinlik yaptığına inanılan ve şaman adı verilen kişilerin yol göstericiliğine dayanan bir tür beşeri din. Türklerin İslamiyet’ten önceki dinlerinin Şamanizm olduğu kabul edilmektedir.

İngilizcesi:
Shamanism
« Sözlük Dizinine Dön