sapkınlığın tıbbileşmesi

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumun yerleşik normlarına aykırılık düzeyi sapkınlık olarak kabul edilen davranış ve tutumların, tedavi edilebilir fiziksel veya ruhsal bir hastalık sonucu ortaya çıktığı gerekçesiyle, tıbbi faaliyet kapsamı içinde değerlendirilmeye başlanması. bkz. suçun tıbbileşmesi.

İngilizcesi:
medicalization of deviance
« Sözlük Dizinine Dön