sayıştay

« Sözlük Dizinine Dön

Genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan; denetleme ve yargılama yetkisine sahip anayasal mali denetleme organı.

İngilizcesi:
court of account
« Sözlük Dizinine Dön