seçim

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkede, dernekte, kurumda veya örgütte karar organlarına getirilecek belirli sayıda kişinin, onları kendi özgür iradelerine göre seçme hakkı olan daha kalabalık bireyler tarafından belirlenmesi işlemi. Parlamento veya senatolara temsilcilerin seçilmesi için belirli aralıklarla yapılan seçimlere genel seçim, yerel nitelikli belediye meclisi, muhtarlık, il genel meclisi üyelerinin belirlendiği seçimlere de yerel seçim denir.

İngilizcesi:
election
« Sözlük Dizinine Dön