selefiye

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ayet ve hadislerin anlaşılmasında sahabeye atfedilen, her ayetin veya hadisin mutlaka akli bir yorumunun yapılmasının gerekmediği, hatta bazen yorumdan kaçınılması gerektiği şeklindeki tavır ve İslam tarihi boyunca bu tavrı benimseyenlere verilen ortak ad. 2. İslami dogmatizm. İslam düşüncesinde tasavvuf ve kelam ile birlikte üç ana düşünce ekolünden birisi olan ve İslam’ın anlaşılması ve yaşanması sorununda nakli akla tercih eden, önceliği nakle vererek, nassların zahiri anlamının esas olduğunu savunan okul. 3. Genel anlamda, önceki kuşakların sonraki kuşaklardan daha iyi bildiği, öncekilerden kalan yazılı metinlerin akli çıkarsamalara önceliği, bir geleneğe sonradan yapılan eklemelerin kötülüğü ve yozlaştırıcılığı kabulüne dayalı düşünüş biçimi.

İngilizcesi:
salafiyyah/religious dogmatism
« Sözlük Dizinine Dön