sembolik etkileşimcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyal gerçeklik olarak kavramsallaştırılan şeyin, büyük oranda bireylerin diğerleriyle etkileşiminden ibaret olduğu, karşılıklı etkileşim dışında sosyal gerçeklikten bahsedilemeyeceği ve insanlar arası etkileşimde de yazılı, sesli veya görüntülü dil, beden dili ve sembollerin çok büyük önem taşıdığını savunan sosyolojik yaklaşım.

İngilizcesi:
symbolic interactionism
« Sözlük Dizinine Dön