semptomik okuma

« Sözlük Dizinine Dön

Bir yazılı metinde, sorusu açıkça sorulmadan cevabı verilmiş soruların ortaya çıkarılarak, metnin bütünlüğü içinde yeniden ifade edilmesini amaçlayan okuma biçimi. Bu okuma yöntemi, K. Marx’ın eserlerini kendi problematiği içinde yeniden okuyarak değerlendirmek amacıyla; bir hastanın konuşması sırasında doğrudan söylemediği fakat ifadelerine dolaylı olarak yansıttığı problemlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan Freudcu teşhis yönteminden esinlenilerek, L. Althusser tarafından geliştirilmiştir.

İngilizcesi:
symptomic reading
« Sözlük Dizinine Dön