sendika

« Sözlük Dizinine Dön

Üyelerinin sosyal ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip örgüt. Belli bir kolunda çalışan işçilerin hak ve çıkarlarını korumak, işçiler adına işverenle pazarlık edip toplu sözleşme yapmak ve çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurdukları birliğe işçi sendikası; işverenlerin kendi menfaatlerini korumak amacıyla kurdukları birliğe de işveren sendikası denir.

İngilizcesi:
union/trade union
« Sözlük Dizinine Dön